1 – Kvilda – muzeum podmalby

Svaté obrázky malované na skle z velkodílny rodiny Verderberů proslavily v 19. století trvale šumavskou Kvildu (německy Außergefild). Techniku podmalby sem ale o mnoho desítek let dříve přinesli a sezónní výrobu obrázků na skle již na konci 18. století zavedli zkušení malíři z oblasti bavorského Raimundsreutu (především členové rodin Peterhanselů a Hilgartů), důležitého tradičního centra produkce podmaleb s náboženskými náměty, ležícího nedaleko slavného poutního místa sv. Anny na Kreuzbergu. Michael, první zdejší nositel příjmení Verderber, se na Kvildu přiženil v roce 1792, pocházel z Kraňska z oblasti proslulých podomních obchodníků, kteří se svým zbožím křižovali napříč monarchií. Po roce 1818 provozovali Verderberové, Michael a jeho jediný syn Johann, prokazatelně svoji malířskou dílnu v domě čp. 9. Ale v roce 1842 Johann Verderber (1793–1870) koupil od rodiny Zoglauerů selský dvůr čp. 14, kam přesunul také veškerou výrobu podmaleb a v objektu zřídil rovněž hostinec. V časech největšího rozmachu zde Verderber zaměstnával kolem patnácti různě specializovaných pracovníků a pomocníků a roční produkce dílny dosahovala téměř 40 tisíc vyrobených obrázků. Johannovým nástupcem se stal jeho prvorozený syn Franz Verderber, za něhož již výroba stagnovala a klesala, především díky lacinějším a módním barvotiskům. Definitivní konec výroby kvildských podmaleb uspíšil požár domu a dílny dne 11. května 1881 a následná veřejná dražba Verderberova majetku v roce 1886.

Podrobné znalosti o technice, výrobě i distribuci kvildských obrázků získáte návštěvou místního nově zřízeného muzea v budově obecního úřadu.


Mapa