Muzeum podmaleb

Navštivte expozici zaměřenou na někdejší – téměř stoletou – kvildskou produkci podmaleb na skle. Kromě odborné expozice budete skrze tvůrčí dílnu vtaženi i do vlastní výroby skleněných obrázků i jejich dřevěných rámů. A odnesete si nejen zážitky.

Sklo jako malířský povrch vyžaduje od malíře zvláštní dovednosti. Obrázek je namalován zrcadlově obráceně z rubové strany skla. Při pohledu zepředu dodává sklo obrazu lesk a sytost barev.

Technika podmalby na skle se dostala na Kvildu díky několika malířům z oblasti bavorského Raimundsreutu a jeho okolí v poslední čtvrtině 18. století.

Předpokladem produkce podmaleb byla především existence několika blízkých sklářských hutí vyrábějících potřebné tabulové sklo. Raimundsreutské malíře přilákala rovněž možnost bezcelního vývozu svých výrobků do rakouských zemí. Nicméně Kvildu skrze podmalbu proslavily až později tři generace rodiny Verderberů, původně podomních obchodníků z Kraňska - první byl Michael, pak jeho syn Johann a následně vnuk Franz.

Největšího rozmachu dosáhla kvildská malířská velkodílna za Johanna Verderbera kolem roku 1850, kdy roční produkce čítala až čtyřicet tisíc kusů obrázků na skle.

Svaté obrázky malované na skle z velkodílny rodiny Verderberů proslavily v 19. století trvale šumavskou Kvildu 

Podmalby ale následně začaly postupně vytlačovat podstatně levnější barvotisky a konec dílny uspíšil požár budovy kvildské velkodílny v roce 1881.

Provozní doba