5 – Bučina – hranice a obchod

Obec Bučina (německy Buchet, Buchwald) vznikla v druhé polovině 18. století v těsné blízkosti zemské hranice mezi českým královstvím a sousedním Bavorskem. Jejími prvními obyvateli byli vesměs dřevaři. Vesnice byla postavena na panských pozemcích statku Velký Zdíkov, v roce 1820 se zde rozprostíralo již 15 domů. Právě přes hraniční Bučinu mířily od konce 18. století dlouhodobě směrem k jihu tisíce kvildských podmaleb za svými zákazníky do Bavorska i rakouských zemí. Ale již od středověku tudy rovněž vedla kašperskohorská větev Zlaté stezky, důležité obchodní cesty, kterou se do Čech dovážela především alpská sůl a z Čech zase vyváželo třeba kvalitní české sklo. Obec měla po odsunu německého obyvatelstva stejné osudy jako naprostá většina vesnic ležících blízko zemských hranic.

 


Mapa